Erfaring og trygghet

Nye eiere av Begravelsesbyrået Hyldmo

Karin og Oddmund Hyldmo har fra 1. januar 2019 solgt Begravelsesbyrået Hyldmo AS til Roger Ivar Knotten.Karin og Oddmund vil være en naturlig del av driften i byrået en tid fremover, men vil foreta en gradvis nedtrapping av sin aktivitet.

Spørsmål kan rettes til daglig leder Roger Ivar Knotten på telefon 901 05 998 eller e-post roger@hyldmobegravelse.no.

Kjære pårørende

Dere er nå i en sorgfull og tung prosess fordi dere har mistet noen som sto dere nær. Vi ønsker å være der til hjelp for dere, slik at forberedelsene og gjennomføringen av det praktiske rundt begravelsen eller bisettelsen kan bli et rett forstått,  «godt minne» for familien, uansett trosretning eller  form for seremoni.

Vårt område strekker seg fra svenskegrensen i øst, til  Trondheim i vest, og dekker kommunene Meråker, Stjørdal, Malvik, Selbu og Tydal.

Under «Våre tjenester» vil dere finne oversikt over  det vi kan bidra med til hjelp for dere, i full forståelse med familiens ønsker.

Våre tjenester

Vi kan ta del i hele prosessen eller deler av den, i samarbeid
med dere.

Kontakt oss for en uforpliktende samtale.

Last ned prisliste som PDF

Design gravstein

Våre tjenester

 • Stell / nedlegging av avdøde.
 • Henting fra hjem / sykehus / institusjon.
 • All nødvendig transport.
 • Kontakt med kirkekontor.
 • Kontakt med prest, organist og solist.
 • Dødsannonse i aviser.
 • Deltakelse under seremoni.
 • Ordne med, ev. lede minnesamvær.
 • Transport / forsendelser i inn- og utland.
 • Formidle båredekorasjoner, kranser og buketter.
 • Salg og oppsetting av gravmonumenter.
 • Navnetilføyelser på eksisterende gravstein.
 • Hjelp med skjemaer / søknader.

Kontakt

Ring oss gjerne på telefon!
Vi har døgnvakt

911 66 902

kontakt oss på e-post

post@hyldmobegravelse.no

 

Kom innom oss

Kjøpmannsgata 39 (Vikans Blomster)
7500 Stjørdal

 

Vårt område strekker seg fra svenskegrensen i øst, til Trondheim i vest, og dekker hoved­sakelig kommunene Stjørdal, Meråker, Malvik, Selbu og Tydal med omegn.

Det som er viktig for oss når noen opplever å miste et familiemedlem, er å kunne ­gjøre vårt ytterste for at forberedelsene til begravelsen, og selve begravelsesdagen skal ­kunne bli – rett forstått – et godt minne.

De fleste ønsker at vi kommer hjem til familien for samtale, det er vår erfaring, men vi kan også møtes hos Vikans Blomster, Kjøpmannsgt.39 på Stjørdal hvor vi har tilgang på kontor.

​I forbindelse med dødsfall er det mange ting som skal ordnes på kort tid, og i samråd med familien kan vi ordne alt nødvendig, eller bare deler – om familien selv vil delta.

Samarbeidspartnere

vikans_blomstertrostrudfrenosilseth_sten